calable=no" />
payoff
header

Disclaimer en Privacy

Disclaimer
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wat wij verstaan onder de in deze disclaimer gebruikte termen:
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het bovenstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Privacy statement
De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens Geerpark BV (een samenwerkingsverband van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. en Hendriks Coppelmans Bouwgroep B.V.). Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij respecteren en handelen conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij hebben een privacyverklaring opgesteld, waarin u kunt lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Voor onze volledige privacyverklaring klik hier.